Aktualności

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŻMUDZI obowiązujące od 01 września 2020 roku

Procedura COVID-19