Aktualności

Wychowanie ekologiczne w ramach Tygodnia Wychowania

       Od 14.09. do 18.09. w szkole odbywały się działania związane z Tygodniem Wychowania. Dzień 15.09.2020r zarezerwowany był na wychowanie ekologiczne i kształtowanie postaw przyjaznych dla środowiska. W tym celu przeprowadzono akcję „Sprzątania świata”. Uczniowie wspólnie z nauczycielami wyszli ze szkoły, aby uporządkować wyznaczone obszary, ucząc się jednocześnie właściwego segregowania śmieci. Ponadto w klasach odbyły się krótkie pogadanki na temat

miejsca i roli człowieka w kształtowaniu środowiska przyrodniczego. W klasie IV i V uczniowie wykonali krótki quiz pod hasłem „Czy jestem przyjazny wobec przyrody?”. Uczniowie klasy VI odegrali scenki prezentujące właściwe zachowanie w różnych sytuacjach. Klasy VII natomiast rozwiązały test z wiedzy ekologicznej. Jego efekty sprawdzali sami uczniowie, którzy musieli z dostępnych sobie źródeł odnaleźć  prawidłowe odpowiedzi na zawarte w teście pytania i problemy.

IMG_20200915_110430.jpg IMG_20200915_110446.jpg IMG_20200915_110508.jpg