Doradztwo zawodowe

 Doradztwo zawodowe obejmuje prowadzenie zaplanowanych i systematycznych działań mających na celu wspieranie uczniów w procesie podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych.
Działania w zakresie doradztwa zawodowego na poszczególnych etapach edukacji obejmują:

  1. preorientację zawodową dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego;
  2. orientację zawodową dla klas I-VI szkół podstawowych;
  3. działania w zakresie doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, w tym m.in.:
  • zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego,
  • zajęcia realizowane w ramach podstawy programowej,
  • zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • zajęcia z nauczycielem wychowawcą,
  • wizyty zawodoznawcze, które mają na celu poznanie przez dzieci i uczniów  środowiska pracy w wybranych zawodach

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego określa cele, zadania oraz formy pracy zawodoznawczej w ramach rocznego planu działania. 

dd.png