Konsultacje

KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z RODZICAMI

(WYCHOWAWCY KLAS 0-III)

IMIĘ I NAZWISKO 
NAUCZYCIELA

CZAS KONSULTACJI

 (DZIEŃ TYGODNIA, GODZINA LEKCYJNA)

Urszula Kubów

Lucyna Cichosz

Ewa Kozłowska

Marzena Wawryszuk

Anna Siedlecka

Katarzyna Bielak

Beata Niepogoda-Porzycka

Elżbieta Tatys


Poniedziałek  15.00-16.00

Czwartek 9.40 - 10.25

Wtorki

Piątki

Czwartki

Środy

Wtorek 8.50 - 9.35

Wtorek 9.40 - 10.25


 (SZKOŁA PODSTAWOWA KLAS IV-VIII)
 

NAZWISKO 
NAUCZYCIELA

CZAS KONSULTACJI

 (DZIEŃ TYGODNIA, GODZINA LEKCYJNA)

Aneta Nowak


Ewa Świetlicka


Beata Łatwińska


Maria Słoniec


Lucyna Białowąs


Renata Domińczuk


Dorota Ostrowska


Alicja Siudak


Iza Cieślik

Elżbieta Mróz


Małgorzata Piątek


Jarosław Bureć


Anna Grabowska


Mariusz Gorczycki


Halina Steczuk

Poniedziałek 10.00 - 10.45


Poniedziałek 10.15 - 11.15


Wtorek 15.30


Środa 12.30 - 13.30


Poniedziałek 9.40 - 10.25


Piatek  9.40 - 10.25


Poniedziałek 10.00 - 11.30


Czwartek 13.30 - 14.00


Środa 10.45 - 11.30


Środa 10.45 - 11.45


Wtorek 8.45 - 9.30

Czwartek 15.00 - 16.00


Środa 13.25 - 14.10


Czwartek


Wtorek 13.00 -15.00