Samorząd Uczniowski

Przewodniczący SU -Julia Czapka kl.VIII
Z-ca -Julia Kamińska kl.VII
Sekretarz -Kinga Pałdyńska kl.VII
 

Opiekunowie SU:

p. Alicja Siudak i p. Iza Cieślik

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego Pobierz