Wizja szkoły

Wizja Szkoły Podstawowej w Żmudzi

Nasza szkoła jest kreatywna

oraz wspomagająca rozwój każdego ucznia

na miarę jego potrzebmożliwości.

 

 Szkoła Podstawowa w Żmudzi jest miejscem, w którym uczeń w atmosferze poczucia bezpieczeństwa, wzajemnego szacunku i zrozumienia oraz wsparcia ze strony nauczycieli, rodziców i środowiska lokalnego nabywa wiedzę, a także umiejętności niezbędne do dalszego etapu kształcenia.

Każdemu dziecku stwarzamy właściwe warunki równoważonego rozwoju poprzez zaoferowanie mu dostępu do innowacyjnych zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych. Wzmacniamy jego kreatywność, zdolności komunikacyjne oraz umiejętność współpracy w grupie. Dbamy o bliski kontakt z szeroko pojętą kulturą i sztuką. Nad jego rozwojem czuwa kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania i wychowania.

Razem z rodzicami wspieramy każde dziecko w poszukiwaniu własnej drogi edukacyjnej. Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, są partnerami w podejmowaniu różnorodnych działaniach. Współtworzą prawoszkolne iprogramy, wspomagają ich realizacoraz prezentują osiągnięcia. Realizacja zadań szkoły możliwa jest dzięki odpowiedniej bazie materialnej.

Priorytetem naszej szkoły jest przestrzeganie wszelkich zasad, które leżą u podstaw kształtowania osobowości młodego człowieka oraz przygotowaniego do odniesienia sukcesu w nauce i w życiu na miaręjego możliwości.