Samorząd Uczniowski

Przewodniczący SU -Julia Rakowiecka kl.VIIb
Z-ca -Julia Czapka kl.VIII
Sekretarz -Kinga Kubów kl.VI

                    Mateusz Kulpa kl.VI

 

Opiekunowie SU:
p. Alicja Siudak i p. Elżbieta Kwiatoń

IMG_20200925_115627.jpg

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego Pobierz