Kadra

Dyrektor szkoły  - pani Halina Steczuk

z-ca dyrektora   - pan Mariusz Gorczycki

nauczyciele:

p. Anita Adamek

                      p. Edyta Kozina

p. Iza Cieślik

p. Marzena Wawryszuk

p. Lucyna Cichosz

p. Urszula Kubów

p. Elżbieta Tatys

p. Beata Niepogoda-Porzycka

p. Elżbieta Kwiatoń

                   p. Katarzyna Bielak

p. Anna Siedlecka

p. Jarosław Bureć

p. Alicja Siudak

p. Maria Słoniec

p. Elzbieta Mróz

p. Aneta Nowak

p. Beata Łatwińska

p. Katarzyna Olszewska

p. Dorota Ostrowska

p. Małgorzata Piątek

p. Ewa Świetlicka

p. Lucyna Białowąs

p. Monika Śniadkowska-Kwietniewska

p. Renata Domińczuk

p. Katarzyna Grabowska

p. Anna Grabowska

 

pedagog szkolny -p. Katarzyna Adamek

 

pracownicy niepedagogiczni:

p. Cichosz Arkadiusz

p. Czapka Marta

p. Narolska Anna

p. Olszacka Maryla

p. Pietryczuk Halina

p. Rakowiecka Magdalena

p. Salewska Anna

p. Seniuk-Pieczykolan Iwona