^Powrót na górę
 • 1 Budynek Szkoły Podstawowej
  Nasza szkoła to przyjazna placówka, nastawiona na indywidualny rozwój dziecka, jego twórczą edukację i kreatywność w przyjaznym, bezpiecznym środowisku. Mamy ambicje, by nauka w naszej szkole stała się pasją, dzięki której uczniowie z entuzjazmem będą wkraczali w świat wiedzy i poszerzali swoje horyzonty
 • 2 Doskonałe zaplecze sportowe
  Nasza szkoła posiada bardzo dobre zaplecze sportowe w postaci wielofunkcyjnego boiska z tartanową nawierzchnią, salą sportową oraz siłownią. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość rozwoju fizycznego w różnych dziedzinach sportu. Uczniowie naszej szkoły osiągają bardzo dobre wyniki w różnego rodzaju turniejach i zawodach sportowych
 • 3 Organizujemy imprezy kulturalne
  Szkoła Podstawowa w Żmudzi jest organizatorem wielu konkursów i imprez kulturalnych. Jednym z większych jest Powiatowy Festiwal Piosenki Angielskiej, w którym rokrocznie bierze udział kilkanaście szkół z powiatu chełmskiego. Szkoła udziela się również w różnego rodzaju akcjach promujących bezpieczeństwo dzieci np. „Jestem Bezpieczny” "Bezpieczny uczeń, bezpieczna szkoła"
 • 4 Spędzanie czasu wolnego
  Szkoła to nie tylko nauka, dlatego też dla najmłodszych uczniów oferujemy profesjonalny i atestowany plac zabaw, na którym każde dziecko bezpiecznie spędzi czas na dobrej zabawie.
 • 5 Nowi uczniowie w społeczności szkolnej
  Nowo przyjęci uczniowie naszej szkoły ślubują być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Uśmiechnięci Pierwszoklasiści z dumą reprezentują środowisko uczniowskie naszej szkoły
baner

Aktualności

Prawa Dziecka

Dziecko, aby prawidłowo się rozwijać, powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia. Zadaniem szkoły jest pomagać dzieciom w rozwoju, dlatego w naszej szkole w ramach „Tygodnia Życzliwości” zapoznaliśmy naszych uczniów z prawami i obowiązkami dziecka.

PRAWA DZIECKA ZAPISANE W KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA PRZYJĘTEJ PRZEZ ONZ W 1989 ROKU

Prawo do życia i rozwoju – oznacza, że nikogo nie wolno pozbawić życia, a dorośli muszą stworzyć dziecku warunki do prawidłowego rozwoju,

Prawo do życia bez przemocy i poniżania - oznacza, że bicie, znęcanie, okrutne i poniżające traktowanie są niedopuszczalne i karalne,

Prawo do wychowania w rodzinie - oznacza, że nikomu nie wolno zabrać dziecka od rodziców, chyba że z bardzo ważnych powodów; gdyby zdarzyło się, że rodzice będą osobno dziecko ma prawo do kontaktów z obojgiem rodziców,

Prawo do wypowiedzi - oznacza, że w ważnych sprawach dotyczących dzieci, dziecko samo może wygłosić swoje zdanie, opinie, oświadczyć własną wolę,

Prawo do stowarzyszania - oznacza, że dziecko może należeć do organizacji młodzieżowych, jeżeli ma 16 lat samo decyduje o swojej przynależności,

Prawo do swobody myśli, sumienia, religii - oznacza, że jeśli dziecko jest wystarczająco świadome - samo decyduje o swoim światopoglądzie, wcześniej jedynie rodzice mają prawo nim kierować,

Prawo do nauki - oznacza, że dziecko może uczyć się tak długo, jak pozwalają na to jego zdolności, jeżeli ma 6 lat może zacząć naukę w klasie "0„,

Prawo do tożsamości - oznacza, że dziecko musi mieć nazwisko, obywatelstwo, poznać swoje pochodzenie, mając 13 lat musi być zapytane o zgodę, gdyby miało zostać adoptowane, a także gdyby miało mieć zmienione nazwisko,

Prawo do informacji - oznacza, że dziecko powinno poznać swoje prawa, powinno mieć dostęp do różnych źródeł wiedzy,

Prawo do prywatności - oznacza, że dziecko może dysponować własnymi rzeczami, ma prawo do tajemnicy korespondencji, nikomu nie wolno bez bardzo ważnych powodów wkraczać w jego sprawy osobiste i rodzinne,

 OBOWIĄZKI DZIECKA

 • szanować swoich rodziców i aktywnie pomagać im w domowych czynnościach,
 • rzetelnie spełniać obowiązki ucznia,
 • szanować swoją pracę i innych,
 • dbać i szanować o zabawki oraz inne przedmioty otrzymane od rodziców i innych,
 • w przedszkolu, szkole i w domu zgodnie współdziałać z innymi dziećmi w zabawie,
 • szanować  i wzrastać w poczuciu odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze i wszystko co jest z tym związane,
 • akceptować i aktywnie pomagać osobom niepełnosprawnym i być wrażliwym na krzywdę innych,
 • wiernie służyć Ojczyźnie,
 • być wiernym Bogu i religii.

Dziecko powinno też znać instytucje i osoby, do których może się zwrócić ze swoimi problemami. A dorośli mają obowiązek bezinteresownie udzielić mu wsparcia i niezbędnej pomocy.

 

Kadra

Dyrektor szkoły  - pani Halina Steczuk

z-ca dyrektora   - pani Anna Siedlecka

nauczyciele:

p. Iza Cieślik

p. Ewa Kozłowska

p. Elżbieta Kwiatoń

p. Beata Niepogoda-Porzycka

p. Katarzyna Bielak

p. Marzena Wawryszuk

p. Urszula Kubów

p. Lucyna Cichosz

p. Katarzyna Olszewska

p. Dorota Ostrowska

p. Aneta Nowak

p. Beata Łatwińska

p. Małgorzata Olszewska

p. Małgorzata Piątek

p. Ewa Świetlicka

p. Kazimiera Ciupa

p. Lucyna Białowąs

p. Maria Słoniec

p. Jarosław Bureć

p. Alicja Siudak

p. Dorota Cymborska

p. Janusz Janiak

p. Ewelina Żyłka

pedagog szkolny -p. Katarzyna Grabowska

 

pracownicy niepedagogiczni:

p. Cichosz Arkadiusz

p. Czapka Marta

p. Kodeniec Barbara

p. Narolska Anna

p. Olszacka Maryla

p. Pietryczuk Halina

p. Rakowiecka Magdalena

p. Salewska Anna

p. Seniuk-Pieczykolan Iwona

 

 

Bezpieczna szkola

Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów

Dokument pn. „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów” został przygotowany dla dyrektorów szkół/ placówek, nauczycieli i rodziców. Stanowi kompendium wiedzy oraz zbiór rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych związanych z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole lub placówce wraz ze wskazaniem obowiązujących przepisów i odpowiedzialności:

 • został utworzony w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb szkoły
  – dyrektor otrzymuje pakiet propozycji do działań (zadanie do wykonania) oraz zestaw procedur na wypadek sytuacji kryzysowej,
 • jest napisany językiem prostym, nietechnicznym, odwołującym się do znanej dyrektorom i nauczycielom i innym pracownikom terminologii,
 • opisuje działania profilaktyczne i procedury w odniesieniu do bezpieczeństwa fizycznego (wewnętrznego i zewnętrznego) oraz bezpieczeństwa cyfrowego,
 • zawiera zbiór dobrych praktyk, odwołania do szczegółowych rozwiązań, materiałów szkoleniowych, dokumentów, multimediów edukacyjnych.
 1. Pismo do dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów
 2. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów
 3. Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole
 4. Kompendium wiedzy dla dyrektora szkoły

www.bezpiecznaszkola.men.gov.pl

Harmonogram zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

KLASA IV

Lp Nazwa zajęć/przedmiotu Dzień tygodnia/godzina Nauczyciel prowadzący
1.      Matematyka

Wtorek

7:30-8:00

p. E. Świetlicka
2.      Język polski

Czwartek

7:30-8:00

p. M. Piątek
3.      Przyroda

Środa

14:10-15:00

p. D. Ostrowska
4.      Język angielski

Środa 13:30-14:30

Środa 12:25-13:10

p. A. Nowak

p. dyr. H. Steczuk

5.      Porady i konsultacje Według potrzeb p. Katarzyna Grabowska

 

KLASA V

Lp Nazwa zajęć/przedmiotu Dzień tygodnia/godzina Nauczyciel prowadzący
1.      Matematyka

Wtorek

7:30-8:00

p. E. Świetlicka
2.      Przyroda

Środa

14:10-15:00

p. D. Ostrowska
3.      Język polski

Czwartek

7:30-8:00

p. M. Piątek
4.      Historia

Poniedziałek

14:30-15:15

p. A. Siudak
5.      Język rosyjski

Piątek

12:35-13:20

p. M. Słoniec
6.      Język angielski Środa 13:30-14:30 p. A. Nowak
7.      Porady i konsultacje Według potrzeb p. Katarzyna Grabowska

 

KLASA VI

Lp Nazwa zajęć/przedmiotu Dzień tygodnia/godzina Nauczyciel prowadzący
1. Matematyka

Wtorek

7:30-8:00

p. E. Świetlicka
2. Przyroda

Środa

14:10-15:00

p. D. Ostrowska
3. Język polski

Poniedziałek

12:30-14:30

p. M. Piątek
4. Historia

Poniedziałek

14:30-15:15

p. A. Siudak
5. Język rosyjski

Wtorek

14:15-15:00

p. M. Słoniec
6. Język angielski Środa 13:30-14:30 p. A. Nowak
7. Porady i konsultacje Według potrzeb p. Katarzyna Grabowska

 

KLASA VII

Lp Nazwa zajęć/przedmiotu Dzień tygodnia/godzina Nauczyciel prowadzący
1 Matematyka

Wtorek

7:30-8:00

p. E. Świetlicka
2 Geografia/Biologia

Wtorek

13:30

p. dyr. K. Ciupa
3 Fizyka

Poniedziałek/Czwartek

7:30-8:00

p. D. Bekasiewicz
4 Język polski

Czwartek

7:30-8:00

p. M. Piątek
5 Historia

Poniedziałek

14:30-15:15

p. A. Siudak
6 Język niemiecki

Wtorek

14:14-15:00

p. I. Cieślik
7 Chemia

Wtorek

14:14-15:00

p. B Łatwińska
8 Język angielski

Środa 13:30-14:10

Środa 12:25-13:10

p. M. Olszewska

p. dyr. H. Steczuk

9 Porady i konsultacje Według potrzeb p. Katarzyna Grabowska

Samorząd Uczniowski

Przewodniczący SU -Julia Czapka
Z-ca -Martyna Grabowska
Sekretarz -Magdalena Jabłońska
Opiekun SU-p. Alicja Siudak

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego Pobierz

SZKOLNA RADA RODZICÓW

 

Rada Rodziców

w roku szkolnym 2017/2018

p. Zając Magda – przewodnicząca

p. Domańczuk Jolanta – zastępca przewodniczącej

p. Łygas Sylwia – skarbnik

p. Katarzyna Litwin-Piszczek – sekretarz

p. Agnieszka Bubeła i p. Angelika Grobelna - komisja rewizyjna

 

 

Aktualności

 • Z życia szkoły

Online na stronie

Odwiedza nas 43 gości oraz 0 użytkowników.

Blue Flower

Licznik odwiedzin

0330910
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Poprzedni tydzień
W miesiącu
Poprzedni miesiąc
Wszystkie
304
315
1931
3485
9472
16618
330910

Prognoza na dzisiaj
336


Your IP:54.234.233.48

Wpinacz

Kuratorium Oświaty

Zmień język

Szkoła Podstawowa w Żmudzi
ul. Kasztanowa 7
22-114 Żmudź
tel/fax 82 568-01-78
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.sp-zmudz.pl
Copyright © 2014. SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻMUDZI Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg