^Powrót na górę
 • 1 Budynek Szkoły Podstawowej
  Nasza szkoła to przyjazna placówka, nastawiona na indywidualny rozwój dziecka, jego twórczą edukację i kreatywność w przyjaznym, bezpiecznym środowisku. Mamy ambicje, by nauka w naszej szkole stała się pasją, dzięki której uczniowie z entuzjazmem będą wkraczali w świat wiedzy i poszerzali swoje horyzonty
 • 2 Doskonałe zaplecze sportowe
  Nasza szkoła posiada bardzo dobre zaplecze sportowe w postaci wielofunkcyjnego boiska z tartanową nawierzchnią, salą sportową oraz siłownią. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość rozwoju fizycznego w różnych dziedzinach sportu. Uczniowie naszej szkoły osiągają bardzo dobre wyniki w różnego rodzaju turniejach i zawodach sportowych
 • 3 Organizujemy imprezy kulturalne
  Szkoła Podstawowa w Żmudzi jest organizatorem wielu konkursów i imprez kulturalnych. Jednym z większych jest Powiatowy Festiwal Piosenki Angielskiej, w którym rokrocznie bierze udział kilkanaście szkół z powiatu chełmskiego. Szkoła udziela się również w różnego rodzaju akcjach promujących bezpieczeństwo dzieci np. „Jestem Bezpieczny” "Bezpieczny uczeń, bezpieczna szkoła"
 • 4 Spędzanie czasu wolnego
  Szkoła to nie tylko nauka, dlatego też dla najmłodszych uczniów oferujemy profesjonalny i atestowany plac zabaw, na którym każde dziecko bezpiecznie spędzi czas na dobrej zabawie.
 • 5 Nowi uczniowie w społeczności szkolnej
  Nowo przyjęci uczniowie naszej szkoły ślubują być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Uśmiechnięci Pierwszoklasiści z dumą reprezentują środowisko uczniowskie naszej szkoły
baner

Aktualności

Świetlica

Świetlica  szkolna

Godziny  otwarcia  świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Żmudzi w roku szkolnym 2023/2024:

 

Budynek prz ul Jaśminowej

poniedziałek

7.00 7.30
8.00 8.45
12.30 – 13.30

wtorek

7.00 7.30
8.00 8.45
11.30 – 13.30  

środa

7.00 7.30
11.30 – 13.30 

czwartek

7.00 7.30
11.30 – 13.15  

piątek

7.00 7.30
11.30 – 13.30


Budynek prz ul Kasztanowej

poniedziałek

12.35 – 15.00

wtorek

12.30 – 15.00  

środa

12.30 – 14.30   

czwartek

10.45 – 11.30

121.30 – 14.30    

piątek

8.00 – 8.45  

11.30 – 14.30 

 

 

 1. Pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczej działalności szkoły jest świetlica.
 2. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie  powinna  przekraczać 25.
 3. Czas pracy świetlicy ustalany  jest  każdego  roku  zgodnie z potrzebami  rodziców i uczniów.
 4. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy codziennie  zgodnie z potrzebami .
 5. Ze  świetlicy mogą korzystać wszyscy uczniowie, którzy oczekują  na autobus szkolny lub ze względu na czas pracy rodziców muszą dłużej przebywać w szkole, w szczególności uczniowie klas 0 – III.
 6. Dopuszcza  się   przyjęcie  uczniów  klas   IV – VI.
 7. Do świetlicy  przyjmuje  się  uczniów,  którzy  nie  uczęszczają  na  zajęcia  dodatkowe (religia).
 8. Do świetlicy przyjmuje się uczniów   również  uczniów rodziców pracujących.
 9. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie nie zapisani do niej, oczekujący na terenie szkoły na planowe zajęcia  lub  autobus.
 10. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie danej klasy, skierowani do niej przez dyrektora szkoły w wyjątkowej sytuacji, np. gdy zaistnieje nagła potrzeba zorganizowania zastępstwa za nieobecnego na lekcji nauczyciela.
 11. Wychowawcy świetlicy otaczają szczególną opieką dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce i zachowaniu
 12.  Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice.
 13. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego oświadczenia.
 14.  Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko. Każda nowa decyzja rodzica musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.
 15. Formą kontaktu z rodzicami  może  być:

1)      Bezpośrednia (codzienny kontakt i rozmowy)

2)      Rozmowy telefoniczne

 1. Dzieci przebywające w świetlicy mają do dyspozycji pomieszczenie
 2. Do zadań  nauczyciela świetlicy należy głównie:

1)      Sprawowanie opieki nad uczniami dojeżdżającymi do szkoły

2)      Sprawowanie opieki nad uczniami, których rodzice pracują dłużej

3)      Sprawowanie opieki nad uczniami, którzy nie uczestniczą w zajęciach nieobowiązkowych.

4)      Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej

5)      Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów

6)      Zapewnienie bezpiecznych warunków, sprzyjających harmonijnemu rozwojowi psychofizycznemu .

7)      Zapewnienie uczniom pomocy w nauce i stworzenie warunków do  nauki własnej

8)      Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.

9)      Stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,

10)  Umożliwienie  realizacji indywidualnych  potrzeb  dziecka.

11)  Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny osobistej i dbałości o zdrowie.

12)  Rozwijanie samodzielności i samorządności oraz aktywności dzieci.

13)  Współdziałanie z rodzicami i nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem  szkolnym, psychologiem .

 1.   Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

1)      systematycznego udział w zajęciach,

2)      usprawiedliwienia swojej nieobecności,

3)      nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy, (osoby, które chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców),

4)      dbania o porządek i wystrój świetlicy,

5)      poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,

6)      kulturalnego zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie pobytu na stołówce, respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy,

7)      przestrzegania regulaminu świetlicy.

 1.  Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:

1)      prawo do wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami;

2)      korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań;

3)      wpływa na planowanie pracy w świetlicy;

 1. Świetlica prowadzi następującą dokumentację:

1)     wniosek  rodzica o przyjęcie  do  świetlicy  szkolnej

2)     roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej

3)     dziennik zajęć świetlicy

4)     plan  pracy  na  poszczególne  miesiąc

Aktualności

 • Z życia szkoły

logo akcja 2a

logo emocja

nprcz

lp

Online na stronie

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.

Blue Flower

Licznik odwiedzin

2691751
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Poprzedni tydzień
W miesiącu
Poprzedni miesiąc
Wszystkie
366
602
2105
17801
44241
56119
2691751

Prognoza na dzisiaj
792


Your IP:3.226.72.194

Kuratorium Oświaty

Szkoła Podstawowa w Żmudzi
ul. Kasztanowa 7
22-114 Żmudź
tel/fax 82 568-01-78
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.sp-zmudz.pl

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa w Żmudzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
http://www.sp-zmudz.pl


Czytaj więcej ...

 

Ochrona Danych Osobowych - klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.


Czytaj więcej ...

 

Copyright © 2014. SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻMUDZI Rights Reserved.