^Powrót na górę
 • 1 Budynek Szkoły Podstawowej
  Nasza szkoła to przyjazna placówka, nastawiona na indywidualny rozwój dziecka, jego twórczą edukację i kreatywność w przyjaznym, bezpiecznym środowisku. Mamy ambicje, by nauka w naszej szkole stała się pasją, dzięki której uczniowie z entuzjazmem będą wkraczali w świat wiedzy i poszerzali swoje horyzonty
 • 2 Doskonałe zaplecze sportowe
  Nasza szkoła posiada bardzo dobre zaplecze sportowe w postaci wielofunkcyjnego boiska z tartanową nawierzchnią, salą sportową oraz siłownią. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość rozwoju fizycznego w różnych dziedzinach sportu. Uczniowie naszej szkoły osiągają bardzo dobre wyniki w różnego rodzaju turniejach i zawodach sportowych
 • 3 Organizujemy imprezy kulturalne
  Szkoła Podstawowa w Żmudzi jest organizatorem wielu konkursów i imprez kulturalnych. Jednym z większych jest Powiatowy Festiwal Piosenki Angielskiej, w którym rokrocznie bierze udział kilkanaście szkół z powiatu chełmskiego. Szkoła udziela się również w różnego rodzaju akcjach promujących bezpieczeństwo dzieci np. „Jestem Bezpieczny” "Bezpieczny uczeń, bezpieczna szkoła"
 • 4 Spędzanie czasu wolnego
  Szkoła to nie tylko nauka, dlatego też dla najmłodszych uczniów oferujemy profesjonalny i atestowany plac zabaw, na którym każde dziecko bezpiecznie spędzi czas na dobrej zabawie.
 • 5 Nowi uczniowie w społeczności szkolnej
  Nowo przyjęci uczniowie naszej szkoły ślubują być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Uśmiechnięci Pierwszoklasiści z dumą reprezentują środowisko uczniowskie naszej szkoły
baner

Aktualności

Prawa Dziecka

Dziecko, aby prawidłowo się rozwijać, powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia. Zadaniem szkoły jest pomagać dzieciom w rozwoju, dlatego w naszej szkole w ramach „Tygodnia Życzliwości” zapoznaliśmy naszych uczniów z prawami i obowiązkami dziecka.

PRAWA DZIECKA ZAPISANE W KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA PRZYJĘTEJ PRZEZ ONZ W 1989 ROKU

Prawo do życia i rozwoju – oznacza, że nikogo nie wolno pozbawić życia, a dorośli muszą stworzyć dziecku warunki do prawidłowego rozwoju,

Prawo do życia bez przemocy i poniżania - oznacza, że bicie, znęcanie, okrutne i poniżające traktowanie są niedopuszczalne i karalne,

Prawo do wychowania w rodzinie - oznacza, że nikomu nie wolno zabrać dziecka od rodziców, chyba że z bardzo ważnych powodów; gdyby zdarzyło się, że rodzice będą osobno dziecko ma prawo do kontaktów z obojgiem rodziców,

Prawo do wypowiedzi - oznacza, że w ważnych sprawach dotyczących dzieci, dziecko samo może wygłosić swoje zdanie, opinie, oświadczyć własną wolę,

Prawo do stowarzyszania - oznacza, że dziecko może należeć do organizacji młodzieżowych, jeżeli ma 16 lat samo decyduje o swojej przynależności,

Prawo do swobody myśli, sumienia, religii - oznacza, że jeśli dziecko jest wystarczająco świadome - samo decyduje o swoim światopoglądzie, wcześniej jedynie rodzice mają prawo nim kierować,

Prawo do nauki - oznacza, że dziecko może uczyć się tak długo, jak pozwalają na to jego zdolności, jeżeli ma 6 lat może zacząć naukę w klasie "0„,

Prawo do tożsamości - oznacza, że dziecko musi mieć nazwisko, obywatelstwo, poznać swoje pochodzenie, mając 13 lat musi być zapytane o zgodę, gdyby miało zostać adoptowane, a także gdyby miało mieć zmienione nazwisko,

Prawo do informacji - oznacza, że dziecko powinno poznać swoje prawa, powinno mieć dostęp do różnych źródeł wiedzy,

Prawo do prywatności - oznacza, że dziecko może dysponować własnymi rzeczami, ma prawo do tajemnicy korespondencji, nikomu nie wolno bez bardzo ważnych powodów wkraczać w jego sprawy osobiste i rodzinne,

 OBOWIĄZKI DZIECKA

 • szanować swoich rodziców i aktywnie pomagać im w domowych czynnościach,
 • rzetelnie spełniać obowiązki ucznia,
 • szanować swoją pracę i innych,
 • dbać i szanować o zabawki oraz inne przedmioty otrzymane od rodziców i innych,
 • w przedszkolu, szkole i w domu zgodnie współdziałać z innymi dziećmi w zabawie,
 • szanować  i wzrastać w poczuciu odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze i wszystko co jest z tym związane,
 • akceptować i aktywnie pomagać osobom niepełnosprawnym i być wrażliwym na krzywdę innych,
 • wiernie służyć Ojczyźnie,
 • być wiernym Bogu i religii.

Dziecko powinno też znać instytucje i osoby, do których może się zwrócić ze swoimi problemami. A dorośli mają obowiązek bezinteresownie udzielić mu wsparcia i niezbędnej pomocy.

 

 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Kadra

Dyrektor szkoły  - pani Halina Steczuk

z-ca dyrektora   - pani Dorota Ostrowska

nauczyciele:

p. Anita Adamek

                                p. Edyta Kozina

p. Iza Cieślik

p. Marzena Wawryszuk

p. Lucyna Cichosz

p. Urszula Kubów

p. Elżbieta Tatys

p. Elżbieta Kwiatoń

                   p. Katarzyna Bielak

p. Anna Siedlecka

p. Jarosław Bureć

p. Alicja Siudak

p. Maria Słoniec

p. Elzbieta Mróz

p. Aneta Nowak

p. Beata Łatwińska

p. Katarzyna Olszewska

p. Dorota Ostrowska

p. Małgorzata Piątek

p. Ewa Kozłowska

p. Lucyna Białowąs

p. Renata Domińczuk

p. Katarzyna Grabowska

p. Anna Grabowska

                                 p. Mariusz Gorczycki

                                ks. Artur Sura

                                p. Kinga Kłoczko

 

psycholog - p. Edyta Bobeła

pedagog szkolny -p. Katarzyna Adamek

nauczyciel wspomagający - Katarzyna Grabowska

nauczyciel wspomagający i pedagog specjalny - Agata Kędziora

 

pracownicy niepedagogiczni:

p. Cichosz Arkadiusz

p. Narolska Anna

p. Olszacka Maryla

p. Pietryczuk Halina

p. Urbańska Katarzyna 

p. Wierzbicka Anna

             p. Ewa Lepionko

             p. Emilia Rębacz

                      p. Monika Litwin

p. Seniuk-Pieczykolan Iwona

 

 

Bezpieczna szkola

Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów

Dokument pn. „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów” został przygotowany dla dyrektorów szkół/ placówek, nauczycieli i rodziców. Stanowi kompendium wiedzy oraz zbiór rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych związanych z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole lub placówce wraz ze wskazaniem obowiązujących przepisów i odpowiedzialności:

 • został utworzony w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb szkoły
  – dyrektor otrzymuje pakiet propozycji do działań (zadanie do wykonania) oraz zestaw procedur na wypadek sytuacji kryzysowej,
 • jest napisany językiem prostym, nietechnicznym, odwołującym się do znanej dyrektorom i nauczycielom i innym pracownikom terminologii,
 • opisuje działania profilaktyczne i procedury w odniesieniu do bezpieczeństwa fizycznego (wewnętrznego i zewnętrznego) oraz bezpieczeństwa cyfrowego,
 • zawiera zbiór dobrych praktyk, odwołania do szczegółowych rozwiązań, materiałów szkoleniowych, dokumentów, multimediów edukacyjnych.
 1. Pismo do dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów
 2. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów
 3. Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole
 4. Kompendium wiedzy dla dyrektora szkoły

www.bezpiecznaszkola.men.gov.pl

Harmonogram zajęć w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Harmonogram zajęć w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej

2019/2020

 

Godz. poniedziałek wtorek środa
0

p. B. Łatwińska

7.30 – p. E. Kozina

p. A. Grabowska

p. A. Nowak

p. M. Piątek

----------------------

p. M. Słoniec

8.00 – 8.45      
8.50 – 9.35      
9.40 – 10.25      
10.45 – 11.30      
11.40 – 12.25     p. E. Kwiatoń
12.35 – 13.20  

12.30 – p. K. Bielak

12.35 -
p. K. Olszewska

13.00 –

p. M. Wawryszuk

13.25 – 14.10  

13.30 –

p. M. Wawryszuk

13.30 – p. E. Tatys
14.15 – 15.00 14.15 – p. I. Cieślik  

14.15 – p. J. Bureć

 

Godz. czwartek piątek
0 7.30 –
p. E. Świetlicka

p. L. Białowąs

7.30 –
p. E. Świetlicka

8.00 – 8.45    
8.50 – 9.35    
9.40 – 10.25    
10.45 – 11.30    
11.40 – 12.25  

11. 40

p. B. Niepogoda – Porzycka

12.35 – 13.20 12.35 –
p. A. Siedlecka

12.30 p. L. Cichosz

12.30 p. U. Kubów

13.25 – 14.10

13.00 – 13.30 –

p. E. Kozina

13.25 – 14.10

p. D. Ostrowska

 
14.15 – 15.00    

Samorząd Uczniowski

Przewodniczący SUOliwia Prończuk kl. VIII

ZastępcaKinga Kubów kl. VIII

Sekretarze - Szymon Olszewski kl. V

Skarbnik - Cyprian Landman kl. VIII

 

Opiekunowie SU:

pani Iza Cieślik oraz pani Elżbieta Mróz

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego Pobierz

 

SZKOLNA RADA RODZICÓW

 

Rada Rodziców

w roku szkolnym 2020/2021

p. Małgorzata Landman – przewodniczący

p. Katarzyna Litwin-Piszczek – zastępca przewodniczącego

p. Katarzyna Olejniczak – sekretarz

p. Marta Grabowska - Piątek– skarbnik

p. Beata Fronc i Anna Fituła – komisja rewizyjna

Aktualności

 • Z życia szkoły

logo akcja 2a

logo emocja

nprcz

lp

Online na stronie

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

Blue Flower

Licznik odwiedzin

2112658
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Poprzedni tydzień
W miesiącu
Poprzedni miesiąc
Wszystkie
157
602
3553
6985
28635
33513
2112658

Prognoza na dzisiaj
3528


Your IP:3.227.251.94

Kuratorium Oświaty

Szkoła Podstawowa w Żmudzi
ul. Kasztanowa 7
22-114 Żmudź
tel/fax 82 568-01-78
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.sp-zmudz.pl

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa w Żmudzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
http://www.sp-zmudz.pl


Czytaj więcej ...

 

Ochrona Danych Osobowych - klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.


Czytaj więcej ...

 

Copyright © 2014. SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻMUDZI Rights Reserved.