^Powrót na górę
 • 1 Budynek Szkoły Podstawowej
  Nasza szkoła to przyjazna placówka, nastawiona na indywidualny rozwój dziecka, jego twórczą edukację i kreatywność w przyjaznym, bezpiecznym środowisku. Mamy ambicje, by nauka w naszej szkole stała się pasją, dzięki której uczniowie z entuzjazmem będą wkraczali w świat wiedzy i poszerzali swoje horyzonty
 • 2 Doskonałe zaplecze sportowe
  Nasza szkoła posiada bardzo dobre zaplecze sportowe w postaci wielofunkcyjnego boiska z tartanową nawierzchnią, salą sportową oraz siłownią. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość rozwoju fizycznego w różnych dziedzinach sportu. Uczniowie naszej szkoły osiągają bardzo dobre wyniki w różnego rodzaju turniejach i zawodach sportowych
 • 3 Organizujemy imprezy kulturalne
  Szkoła Podstawowa w Żmudzi jest organizatorem wielu konkursów i imprez kulturalnych. Jednym z większych jest Powiatowy Festiwal Piosenki Angielskiej, w którym rokrocznie bierze udział kilkanaście szkół z powiatu chełmskiego. Szkoła udziela się również w różnego rodzaju akcjach promujących bezpieczeństwo dzieci np. „Jestem Bezpieczny” "Bezpieczny uczeń, bezpieczna szkoła"
 • 4 Spędzanie czasu wolnego
  Szkoła to nie tylko nauka, dlatego też dla najmłodszych uczniów oferujemy profesjonalny i atestowany plac zabaw, na którym każde dziecko bezpiecznie spędzi czas na dobrej zabawie.
 • 5 Nowi uczniowie w społeczności szkolnej
  Nowo przyjęci uczniowie naszej szkoły ślubują być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Uśmiechnięci Pierwszoklasiści z dumą reprezentują środowisko uczniowskie naszej szkoły
baner

Aktualności

Regulamin użyczenia szkolnych laptopów dla uczniów w Szkole Podstawowej w Żmudzi

Regulamin użyczenia szkolnych laptopów dla uczniów
w Szkole Podstawowej w Żmudzi

§ 1

 W związku z organizacją zajęć z wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493) Szkoła Podstawowa w Żmudzi (zwana dalej Szkołą) udostępnia do bezpłatnego użyczenia uczniom szkolne laptopy/tablety.

§ 2

Możliwość użyczenia laptopów/tabletów posiada dziecko/uczeń uczęszczający do  Szkoły Podstawowej w Żmudzi  i nieposiadający komputera stacjonarnego/laptopa/tabletu  (zwany dalej Uczniem).

§ 3

Możliwością użyczenia objęte są laptopy/tablety (zwane dalej sprzętem komputerowym) wraz
z osprzętem. 

§ 4

Użyczenie następuje na wniosek rodzica/prawnego opiekuna ucznia (załącznik nr 1), i za zgodą Dyrektora Szkoły po wcześniejszym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 3) i złożeniu oświadczenia o dochodach (załącznik nr 4) na okres uczestniczenia w zajęciach w bieżącym roku szkolnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, poczynając od 15 kwietnia 2020
z uwzględnieniem w pierwszej kolejności uczniów klas najstarszych.

§ 5

Rodzic ucznia akceptuje niniejszy regulamin w obowiązującej formie brzmienia, w dniu złożenia wniosku.

§ 6

W razie braku możliwości użyczenia laptopa obowiązuje kolejka wg daty przesłania wniosków na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożenia w sekretariacie szkoły. Istnieje możliwość złożenia jednorazowo tylko jednego wniosku.

§ 7

Po uzyskaniu zgody sprzęt wydawany jest przez Dyrektora szkoły lub osobę przez niego

upoważnioną rodzicowi / prawnemu opiekunowi a fakt ten odnotowywany jest w stosownej

dokumentacji, którą stanowi umowa użyczenia (załącznik nr 2).

§ 8

Rodzic ucznia zobowiązuje się do osobistego zwrotu laptopa/tabletu w stanie niepogorszonym do Dyrektora lub osoby upoważnionej. Rodzic nie ponosi odpowiedzialności za zużycie sprzętu komputerowego będące następstwem prawidłowego używania.

§ 9

Za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania sprzętu komputerowego przez ucznia
w okresie użyczenia odpowiada rodzic i zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany na nowy.

§ 10

Jeżeli laptop/tablet objęty jest obowiązującą gwarancją, rodzic zobowiązuje się do zgłoszenia na piśmie informacji o zaistniałych problemach przy zwrocie sprzętu komputerowego.

§ 11

W przypadku naruszenia obowiązujących zabezpieczeń (plomb) gwarancyjnych laptopa/tabletu, rodzic ponosi koszty wymiany sprzętu na nowy.

§ 12

Zabrania się instalowania na sprzęcie komputerowym własnego oprogramowania.

§ 13

Zabrania się usuwania oprogramowania dostarczonego wraz z laptopem/tabletem w dniu użyczenia

§ 14

Zwrot sprzętu komputerowego następuje najpóźniej w terminie zakończenia prowadzenia edukacji na odległość lub w dacie wskazanej przez dyrektora.

 § 15

Dyrektor ma prawo zażądać natychmiastowego zwrotu komputera.

§ 16

Dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.

§17

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w szkole. Regulamin dostępny jest również na stronie internetowej szkoły.

WNIOSEK DLA RODZICA (zał nr 1)

UMOWA UŻYCZENIA (zał nr 2)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (zał nr 3)

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW (zał nr 4)

Aktualności

 • Z życia szkoły

Online na stronie

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.

Blue Flower

Licznik odwiedzin

0878706
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Poprzedni tydzień
W miesiącu
Poprzedni miesiąc
Wszystkie
299
1632
4405
5379
4823
16107
878706

Prognoza na dzisiaj
504


Your IP:54.236.59.154

Wpinacz

Kuratorium Oświaty

Zmień język

Szkoła Podstawowa w Żmudzi
ul. Kasztanowa 7
22-114 Żmudź
tel/fax 82 568-01-78
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.sp-zmudz.pl

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa w Żmudzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
http://www.sp-zmudz.pl


Czytaj więcej ...

 

Ochrona Danych Osobowych - klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.


Czytaj więcej ...

 

Copyright © 2014. SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻMUDZI Rights Reserved.